Untitled Document
062-465-6949
ใบสมัครยืนยันการอบรม สัมมนา
 
ข้อมูลหลักสูตรอบรม / สัมมนา

อบรม
วันที่ลงทะเบียน 25 กรกฏาคม 2567 
ราคาค่าธรรมเนียมการอบรม 0.00  บาท  
ต้องการนับ CPD หรือไม่? ต้องการนับ CPD ไม่ต้องการนับ CPD    
ข้อมูลส่วนบุคคล
 

นามสกุล
ตำแหน่งงาน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน เบอร์มือถือ
Email Line
อาหาร อื่นๆ โปรดระบุ
รหัสผู้ทำบัญชี
กรณีต้องการนับ CPD สำหรับผู้ทำ   
รหัสผู้สอบบัญชี กรณีต้องการนับ CPD สำหรับผู้สอบ
ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (ชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จ)
ตามชื่อที่อยู่ผู้อบรม
ชื่อนิติบุคคล  
ที่อยู่  
เบอร์มือถือ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
สำนักงานใหญ่ / สาขา โปรดระบุตัวอย่าง เช่น สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ 00001
ข้อมูลสอบถาม
ได้รับข้อมูลบริษัทจาก Google เว็บพันธ์ทิพย์ อีเมล์ FaceBook ไปรษณีย์
บอกต่อ อื่นๆ
ข้อตกลงการสมัคร 1. การสมัครเข้าอบรมถือว่าท่านได้ศึกษาหัวข้อหลักสูตร และรายละเอียดการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. กรณีนิติบุคคลฯ กรุณาชำระค่าอบรมหลังหัก ณ ที่จ่าย และนำใบหัก ณ ที่จ่ายมาให้ ณ วันที่อบรม
3. ค่าอบรมสัมมนาในการส่งพนักงานเข้าอบรม บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถถือเป็นรายจ่ายได้ 200%
4. ทางสถาบันจะออกชื่อ ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงินตามที่ท่านได้ลงทะเบียน และจะไม่มีการแก้ไขให้ หากท่านไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนอบรม 7 วันทำการ
5. กรณีต้องการเลื่อนการอบรมหรือยกเลิกการอบรม ซึ่งท่านได้มีการชำระค่าอบรมแล้ว กรุณาแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันอบรม 7 วันทำการ มิฉะนั้นทางสถาบัน จะถือว่าท่านได้ยืนยันการเข้าอบรม ในหลักสูตรดังกล่าวตามวัน เวลา ของตาราง หากท่านไม่มาอบรมตามวัน เวลา ที่ได้ยืนยันไว้แล้ว ทางสถาบันขอ สงวนสิทธิ์การคืนเงิน ค่าอบรมทั้งจำนวน
6. ทางสถาบันสงวนสิทธิ์ การเข้าอบรมสำหรับลูกค้าที่ตรงรายชื่อตามที่ลงทะเบียนเท่านั้น และจะไม่อนุญาตสลับผู้เข้าอบรม กรณีผู้นับชั่วโมงการอบรม
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้.. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท
การคลิ๊ก ฉันยอมรับและดำเนินการต่อ หมายถึงคุณรับทราบและยอมรับข้อตกลงการสมัคร นอกจากนี้ คุณยอมรับที่จะรับอีเมลจาก ทางบริษัท ที่มีการอัปเดตบริการ ข้อเสนอพิเศษ และคำเชิญทำแบบสำรวจต่างๆ ซึ่งคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
เพื่อความปลอดภัย

 
 
บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com Line : DNSMT

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946