Untitled Document
062-465-6949
 

การภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) 2 วัน

รอบถัดไป

1. รอบวันที่ 18,19 กรกฎาคม 2567 พฤหัสบดี-ศุกร์ ออนไลน์ Zoom รอบปัจจุบัน

การภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) อบรม 2 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946