Untitled Document
062-465-6949
 

เจาะลึก การจัดทำบัญชีและภาษีโดยโปรแกรม Express(ภาคปฎิบัติ)

รอบถัดไป

ดาวน์โหลด => รายละเอียดหลักสูตร (PDF)

" เจาะลึก การจัดทำบัญชีและภาษีโดยโปรแกรม Express " (ภาคปฏิบัติ) อบรมเน้นความเข้าใจ และ ลงมือ ทุกท่านต้องทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนใช้โปรแกรมบัญชี พร้อมบันทึกรายการต่างๆจริง ด้วยตัวท่านเอง สอนกลุ่มย่อย สำหรับนักบัญชีที่ไม่เคยใช้โปรแกรม Express เป็นการเรียนเจาะเฉพาะโปรแกรมเลย ถ้าบุคคลใดยังปิดงบไม่เป็น แนะนำควรเรียนหลักสูตร ปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) ก่อนจะดีที่สุด วันที่ 1 เจาะลึก การจัดทำบัญชีและภาษีโดยโปรแกรม Express - โครงสร้างเบื้องต้นของ โปรแกรม Express สำหรับนักบัญชีควรทราบ - สอนการ Set up โปรแกรม เบื้องต้น    * การกำหนดข้อมูล บริษัท    *  การกำหนดผังบัญชี สมุดรายวัน และรายการเชื่อมลิ้งค์    *  การกำหนดรายชื่อ ลูกหนี้ เจ้าหนี้    *  การกำหนด รหัสสินค้า และรหัสบริการ การ Set ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ - คีย์ข้อมูลทางบัญชี 1 เดือน เพื่อออกรายงานภาษี ต่าง ๆ วันที่ 2 เจาะลึก การจัดทำบัญชีและภาษีโดยโปรแกรม Express - สอนวิธีการแก้ปัญหากับโปรแกรม Express ที่เจอบ่อย เช่น ระบบสต็อค - สอนการกำหนดรายงาน และรูปแบบงบการเงิน - ฝึกคีย์ข้อมูลอีก 1 เดือน เพื่อออก งบการเงิน รายงานสินค้า และวัตถุดิบ - การออกรายงานตอนสิ้นปี ต้องจัดทำเอกสารใดบ้าง และปริ้น เอกสารใดบ้างจากโปรแกรม - ปรึกษา อื่น ๆ - สรุป /ถาม-ตอบ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946