Untitled Document
062-465-6949
 

สารพันปัญหาบัญชี ภาษี เกี่ยวกับสวัสดิการและส่งเสริมการขาย

รอบถัดไป

 ดาวน์โหลด => รายละเอียดหลักสูตร (PDF) 

 

สารพันปัญหาบัญชี ภาษี เกี่ยวกับสวัสดิการและส่งเสริมการขาย เพื่อให้นักบัญชีทราบวิธีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง และประเด็นภาษีต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย สวัสดิการในวิธีต่าง ๆ กัน เช่น การให้ส่วนลด การแจกคูปอง การให้ของแถม ของขวัญปีใหม่ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น                  วันที่ 1 สารพันปัญหาบัญชี ภาษี เกี่ยวกับสวัสดิการและส่งเสริมการขาย  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและที่พัก นายจ้างช่วยค่าน้ำมันค่าซ่อมรถยนต์ส่วนตัวที่นำมาใช้ในกิจการ และโทรศัพท์มือถือ นายจ้างจ่ายค่าพาหนะ และค่าทางด่วนให้พนักงาน จัดรถรับส่งพนักงาน จ่ายค่าฝึกอบรมพนักงานและทุนการศึกษา จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนลูกจ้าง จัดให้กู้ยืมเงิน หรือชำระหนี้แทนลูกจ้าง จัดเครื่องแบบพนักงานให้ จัดอาหารเครื่องดื่มให้ทานฟรี จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้าง จัดให้ความช่วยเหลืองานสมรส งานบวช งานศพ คลอดบุตร จ่ายรางวัล เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ให้อยู่บ้านโดยไม่เสียค่าเช่า ออกภาษีแทนลูกจ้าง แจกหุ้นหรือขายหุ้นพนักงานในราคาต่ำ ค่าสมาชิกสโมสรการกีฬา กอล์ฟและนันทนาการ ช่วยค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน ไปทัศนาจรและสัมมนาต่างจังหวัด ของขวัญจัดงานปีใหม่ให้พนักงาน จัดการแข่งขันกีฬาภายในบริษัท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนพิการ ให้รถประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ ถาม - ตอบ วันที่ 2 สารพันปัญหาบัญชี ภาษี เกี่ยวกับสวัสดิการและส่งเสริมการขาย  ความแตกต่างระหว่างการส่งเสริมการขาย ค่ารับรอง และค่าโฆษณา การให้ส่วนลด การค้า เงินสด ปริมาณ ฤดูกาล ของแถม (Promotion) ของแจก ของตัวอย่าง (Sample) ส่งสินค้าให้ทดลองใช้ก่อนซื้อ ของขวัญ ของชำร่วย การให้รางวัลจากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค การรับประกันสินค้า ค่านายหน้า ฝากขายสินค้าผ่านตัวแทน ช่วยค่าขนส่ง ค่าโฆษณา คูปองใช้ชิ้นส่วนแลกซื้อ ให้แพ็คเกจทัวร์เนื่องจากทำยอดขายถึงเป้า บริจาคสินค้า ถาม-ตอบ และสรุป คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946