Untitled Document
 
Bookmark and Share

 การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)

Accounting for construction businesses. (workshop)

เรียน 2 วัน เวลา 09.00 - 16.30 น. 

 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจในธุรกิจก่อสร้าง ทั้งในด้านบัญชีและภาษี ในทางปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

 

พิเศษ!! ราคาเพียง 4,815 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (อบรม 2 วัน ) 
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558 ราคาจะปรับเป็น 5,800 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (อบรม 2 วัน)
 
   
 
(ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว )

 

 

 

 

 

โปรโมชั่น >> ลูกค้ามา 2 ท่าน ลด 5%

ราคาสมาชิกลด 5%

ลูกค้าโอนเงิน 2 หลักสูตรพร้อมกัน ลด5%

 

 

 

 

โปรโมชั่น ลูกค้ามา 3 ท่าน ลด10%

ลูกค้าโอนเงิน 3 หลักสูตรพร้อมกัน ลด 10%

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946